Duze logo kancelarii

Koczan Górny

radcy prawni

O nas

KGRP - wsparcie Twojego Biznesu

KGRP to kancelaria, która powstała w wyniku połączenia wiedzy i doświadczenia dwóch radców prawnych – Michała Koczana oraz Macieja Górnego. Zespół tworzą prawnicy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawach, tworząc wspólnie Kancelarię mogącą w sposób wszechstronny pomagać klientom w prowadzeniu ich działalności oraz rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych problemów prawnych.

Prawnicy KGRP zdobywali doświadczenie zawodowe w renomowanych poznańskich kancelariach, doradzając wielu przedsiębiorcom w bieżącym funkcjonowaniu firmy, jak i reprezentując ich w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych. Z tego też względu, misją, która przyświeca KGRP jest kreatywne wspieranie przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia działalności, od jej rozpoczęcia aż po zapewnienie bezpiecznej realizacji zamierzonych celów.

Wartość ikona

Bezpieczeństwo

W świecie nieustannie i szybko zmieniających się przepisów zapewnimy Twojej firmie stałe wsparcie oraz pewność, że wszystkie Twoje interesy są na bieżąco chronione.
Wartość ikona

Zaangażowanie

Zdajemy sobie sprawę, że dla każdego z klientów jego sprawa jest wyjątkowa, dlatego zapewniamy indywidualne, pełne zaangażowania podejście.
Wartość ikona

Rozumienie biznesu

Liczy się przede wszystkim Twoja firma, naszym zadaniem jest, abyś zajął się jej rozwojem, nie martwiąc się o resztę.
Wartość ikona

Dyspozycyjność

Jesteśmy dostępni dla Państwa o każdej porze dnia – niektóre problemy po prostu nie mogą czekać!

Oferta

Zespół Kancelarii tworzą wyspecjalizowani prawnicy.

Nasi radcy mają doświadczenie w następujących dziedzinach prawa:

Paragraf ikona

Prawo handlowe i gosporarcze

 • stała obsługa prawna przedsiębiorstw, w tym spółek prawa handlowego,
 • tworzenie, weryfikacja i pomoc przy negocjacji umów w obrocie gospodarczym,
 • wsparcie e-commerce,
 • tworzenie, przekształcenia, fuzje, przejęcia oraz likwidacje spółek prawa handlowego,
 • badania prawne spółek prawa handlowego i doradztwo transakcyjne,
 • reprezentacja spółek prawa handlowego przed sądem, w tym w postępowaniach dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego.
Paragraf ikona

Prawo pracy

 • tworzenie i weryfikacja aktów prawa pracy, w tym umów o pracę, regulaminów i układów zbiorowych,
 • postępowania sądowe w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych,
 • czynne uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikami,
 • bieżąca obsługa prawna związków zawodowych oraz doradztwo prawne na rzecz członków związków zawodowych.
Paragraf ikona

Prawo medyczne

 • bieżąca obsługa prawna podmiotów leczniczych,
 • tworzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku z błędem medycznym przed sądami powszechnymi oraz Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • reprezentacja podmiotów leczniczych w zakresie sporów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • reprezentacja lekarzy przed sądem lekarskim.
Paragraf ikona

Nieruchomości i inwestycje

 • przygotowanie inwestycji do realizacji,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie i weryfikacja umów o roboty budowlane,
 • wsparcie inwestorów oraz wykonawców w toku procesu budowlanego,
 • obsługa procesu zbywania nieruchomości, ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych lub obligacyjnych.
Paragraf ikona

Prawo samorządowe

 • bieżąca obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych osób prawnych i jednostek organizacyjnych,
 • zamówienia publiczne,
 • reprezentowanie jednostek samorządu terytorialnego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.
Paragraf ikona

Prawo autorskie i prawo nowych technologii

 • tworzenie i weryfikacja projektów umów,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów,
 • dochodzenie roszczeń w związku z naruszeniem osobistych lub majątkowych praw autorskich.
Paragraf ikona

RODO

 • pomoc prawna w zakresie obowiązku informacyjnego,
 • sporządzanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • bieżące doradztwo prawne z zakresu ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych.
Paragraf ikona

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • prowadzenie spraw sądowych o rozwód, separację i podział majątku,
 • prowadzenie spraw sądowych o alimenty,
 • prowadzenie spraw z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi,
 • wsparcie prawne w trakcie mediacji i przygotowanie projektów ugód mediacyjnych,
 • ustanowienie opieki lub kurateli.

Zespół

Chcąc zapewnić Tobie najwyższą jakość świadczonych usług, Kancelaria składa się z doświadczonych prawników, wyspecjalizowanych w konkretnych dziedzinach prawa.

Zaufali nam

Wyślij wiadomość