Michał Koczan

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2014 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawniczych specjalizujących się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, instytucji kultury, podmiotów leczniczych oraz związków zawodowych. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie medycznym i prawie samorządowym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych oraz obsłudze prawnej inwestycji budowlanych. Autor publikacji z zakresu prawa pracy. W wolnym czasie angażuje się w działalność pro bono biorąc udział w organizowanej przez samorząd radców prawnych akcji „Niebieski parasol” polegającej na nieodpłatnej pomocy prawnej. Cieszy się zaufaniem nie tylko klientów, ale i członków samorządu radców prawnych będąc wybranym na reprezentanta aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu na XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych. W trakcie swojej kariery zawodowej, zajmował się w szczególności:

W związku z bogatym doświadczeniem w prawie spadkowym, w Kancelarii zajmuje się również postępowaniami spadkowymi. Posługuje się j. angielskim.