Maciej Górny

Radca prawny, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych od 2014 r. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. bieżącą obsługę przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego, uczestnictwo w projektach dotyczących badań prawnych spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), sporządzanie projektów umów i opinii z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego, a także reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w sprawach w ww. zakresie. Ponadto działał na rzecz wielu organizacji pozarządowych, m.in. Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, International Social Service w Genewie oraz stowarzyszeń sportowych. Wśród najistotniejszych projektów, w których uczestniczył znajdują się:

  • negocjowanie i przygotowanie zabezpieczeń spłaty kredytu konsorcjalnego o wartości 95,5 mln USD na majątku polskiej spółki prawa handlowego,
  • doradztwo prawne dot. przygotowania inwestycji w farmę wiatrowo-fotowoltaiczną o wartości ponad 30 mln EUR,
  • wieloletnia kompleksowa obsługa prawna polskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego działającego na rynku europejskim o obrotach na poziomie od 15 mln PLN rocznie,
  • doradztwo prawne po stronie udzielającego dofinansowania dla spółki prawa handlowego o wartości 2 mln EUR,
  • doradztwo prawne w procesie optymalizacji zarządzania majątkiem rodzinnym o wartości ponad 30 mln PLN,
  • przygotowanie rozwiązań prawnych dot. sukcesji rodzinnej spółki o kapitale zakładowym 1,6 mln PLN,
  • uczestnictwo w wielu transakcjach zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego o łącznej wartości ponad 25 mln PLN.

Z racji wieloletniego doświadczenia w kancelarii zajmuje się również prawem rodzinnym. Posługuje się j. angielskim.